Alanya haber, alanya tv , alanya televizyonu, kanal alanya
D'GALA

Gökçeoğlu'ndan ödeme uyarısı

27 Ekim 2017 Cuma

Alanya SMMM Odası Başkanı Kerim Gökçeoğlu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Başkan Gökçeoğlu uyarısında şu ifadelere yer verdi. 5510 sayılı Kanunun geçici 72’nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar )ödenmesi gerekmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu hem sgk.gov.tr internet sitesinde hem de e-bildirge ekranında bu konuda açıklama yapmıştır.

6770 SAYILI YASA GEREĞİ ÖDEMESİ ERTELENEN PRİM BORÇLARI İLE YAPILACAK

DİĞER ÖDEMELER
Bilindiği üzere 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 72’nci madde ile özel sektör işverenlerinden gerekli
şartları taşıyan işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı
Ekim ayı sonunda (31/10/2017), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının
2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen
sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine) ödenmesi
gerekmektedir.
Ayrıca;
 2016 yılı Aralık ayı priminin ertelendiği 2017 yılı Ekim ayında, aynı zamanda 2017 yılı
Eylül cari ay prim ödemesi, 6736 sayılı yapılandırmanın 4. Taksiti ile 7020 sayılı
yapılandırmanın 2. Taksit ödemeleri (31.10.2017)
 2017 yılı Ocak ayı priminin ertelendiği 2017 yılı Kasım ayında, aynı zamanda 2017 yılı
Ekim cari ay prim ödemeleri (30.11.2017),
 2017 yılı Şubat ayı priminin ertelendiği, 2017 yılı Aralık ayında, aynı zamanda 2017 yılı
Kasım cari ay prim ödemesi (26.12.2017), 6736 sayılı yapılandırmanın 5. Taksiti ile
7020 sayılı yapılandırmanın 3. Taksit ödemeleri (31.12.2017),
bulunmaktadır.

Söz konusu ödemelerin tahakkukları ayrı ayrı işverenlerimize gösterilmesine karşılık, SGK
tarafından tek tahsilat olarak Bankaya gönderilmektedir. Dolayısıyla işverenlerimiz bankaya
gittiğinde yapılacak ödemelerin toplamını göreceklerdir.
İşverenlerin yapılandırmalarının bozulmaması, yararlanılan prim teşviklerinin devamı, gecikme
cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması için bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla…